Prowadzę usługi prawnicze, w tym zastępstwa procesowego przed sądem, organami administracji i podatkowymi, także w egzekucji sądowej i administracyjnej w zakresie spraw o charakterze gospodarczym i cywilnym, prawa spółek, prawa pracy oraz celnym; dla firm oraz osób fizycznych.

Dochodzę spraw zarówno tak powszechnych jak odszkodowania komunikacyjne, cywilne, NNW, niezapłaconych rachunków i niewykonanych umów oraz wymagających specjalistycznej wiedzy wekslowej czy w zakresie obrotu wierzytelnościami.